Kwalifikacje

 • Programowanie w PHP (w oparciu o popularne frameworki), uzupełnione o JavaScript, w połączeniu z technologią Ajax i bibliotekami jQuery, Bootstrap. Zastosowanie standardów pozwala na skrócenie czasu tworzenia aplikacji, prawidłowe wyświetlanie interfejsu aplikacji niezależnie od użytego urządzenia, a ponadto na intuicyjną obsługę.
 • Wykorzystanie języka Java, w oparciu o platformę JEE (Java Enterprise Edition) oraz J2EE, a także współpraca z frameworkami: Spring, Hibernate, JSF, Struts i serwerem integracyjnym webMethods.
 • Stosowanie technik optymalizacji stron WWW dla aplikacji przetwarzających dużą ilość danych poprzez operacje na cache przeglądarki i cache aplikacji jak: keszowanie zapytań, fragmentów stron, etagi na plikach.
 • Wykorzystanie wydajnych benchmarków, analizujących aplikacje internetowe nie tylko pod kątem czasu ładowania poszczególnych stron, ale również pod kątem innych czynników.
 • Spójność i optymalizacja kodu zapewniona dzięki wdrażaniu automatycznych testów jednostkowych i funkcjonalnych.
 • W zależności od potrzeb wydajnościowych aplikacji wykorzystywanie jest jedna z baz danych: MySQL, PostgreSQL, MS SQL oraz bazy danych Oracle.
 • Zespół zasilony jest w ekspertów od zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych posiadających doświadczenie w zakresie znajomości optymalizacji zapytań bazodanowych, oraz znajomość narzędzi Oracle (m.in. Oracle Jdeveloper, SQL Developer czy Oracle Data Modeler, poparte certyfikatami Oracle.
 • Użycie protokołów wymiany danych (m.in. SOAP i WSDL, XML-RPC, JSON API, RESTful WS), pozwalające na uniezależnienie się od sposobu wysłania i odebrania danych.
 • Biegłe posługiwanie się narzędziami do wersjonowania kodu (m.in. SVN, Git), pozwalające na bezpieczne i progresywne kreowania aplikacji oraz równoległe rozwijanie kolejnych funkcjonalności tworzonych na zamówienie klienta.
 • Znajomość języków programowania i korzystanie z nich według praktycznych zastosowań wzorców projektowych. Dzięki temu, znacznie zredukowany jest czas tworzenia aplikacji, możliwa
  jest modułowa budowa co pociąga za sobą rozszerzalność aplikacji. To zaś przekłada się na oszczędność i czasu i pieniędzy.
 • Znajomość i praktyczne wykorzystanie popularnych bugtrackerów, m.in. mantis oraz redmine, pozwalające na stały kontakt z klientem, pomoc serwisową i kontakt z zespołem.
 • Znajomość zagadnień bankowych oraz Order Management.
 • Znajomość zagadnień z zakresu cyklu życia oprogramowania.
 • Zespół posiada również programistów mających doświadczenie w korzystaniu z platformy .NET popartą certyfikatami dotyczącymi m.in. obsługi serwera (Project Server 2007, Office Communication Server 2007, MS Sharepoint Server 2007).
 • Stosowanie (X)HTML5 w połączeniu z CSS3, pozwalające na udostępnienie użytkownikowi aplikacji wydajnych, przyjaznych i atrakcyjnych graficznie aplikacji internetowych.
 • Zastosowanie szablonowania LESS CSS dzięki mechanizmom: zmiennych, zagnieżdżeń, operatorów czy funkcji, czyni stylowanie strony bardziej dynamicznym. Pozwala to w szybki sposób przygotować na życzenie klienta nowy (np. okazjonalny) szablon.
 • Implementacja rozwiązań dla technologii mobilnych, na systemy: Android, iOS, Windows Phone.
 • Użycie platformy PhoneGap z biblioteką jQuery Mobile, dzięki którym jesteśmy w stanie przygotować jeden kod aplikacji i skompilować go na wiele platform (iOS, Android, WebOS, Windows Phone, Bada, BlackBerry). Takie podejście pozwala skrócić czas tworzenia aplikacji, zredukować niezbędne zasoby ludzkie, a co za tym idzie znacząco obniżyć ostateczny koszt wykonania projektu bez konieczności rezygnacji z wcześniej przyjętych założeń dostarczenia produktu na wiele systemów mobilnych.
 • Tworzenie rozbudowanej dokumentacji technicznej tworzonej w oparciu o schematy języka UML.
 • Tworzenie użytecznych, skalowalnych i wydajnych aplikacji internetowych i mobilnych.
 • Udział w dużych projektach korporacyjnych i rządowych.
 • Kreowanie profesjonalnych projektów graficznych.