Portfolio

Rozbudowany system wspierający tzw. brain fitness. Na bazie krótkich gier, treningów lub pełnych planów treningowych użytkownicy mają możliwość rozwoju swoich umiejętności poprzez ćwiczenia mózgu. W ramach pracy nad systemem jest opracowywana hurtownia danych (Big Data) przy wyko rzystaniu frameworków Hadoop, Mahout dla nierelacyjnej bazy danych Apache Cassandra. Na etapie analizy dzięki wsparciu specjalistów od UX zostały przygotowane dynamiczne makiety.