Portfolio

Biblioteka komponentów ORM (Object Relational Mapper) dla systemu Android umożliwiających przełożenie relacyjnej struktury bazy danych na obiektową architekturę systemu infor- matycznego operującego na wybranej bazie danych. Wykorzystanie biblioteki możliwe jest przede wszystkim w projektach przygotowywanych na system Android, ale również w niektórych projektach Java wykorzystujących bazę danych SQLite.

Biblioteka dokładnie odzwierciedla ORM ActiveRecord frameworka Yii (www.yiiframework.com). Przygotowane zostały mechanizmy obsługujących walidatory, reguły walidacji, etykiety, kryteria wyboru danych, relacje. Dodatkowo sam sposób wybierania danych z bazy danych oraz ich edycji jest identyczny dla tego prezentowanego przez Yii.

Biblioteka jest dostarczana jako plik biblioteki Java możliwy do wpięcia bezpośrednio do projektu systemu Android. Jest ona niezależna od zewnętrznych klas i pakietów - wszystkie konieczne pliki zostały w niej zawarte.