Portfolio

W ramach prac nad aplikacją zespół wykorzystał technologię Beaconów. Dzięki niej wyprodukowane zostały natywne aplikacje dla telefonów opartych o system Android oraz iOS.

Dzięki zainteresowaniu, jakie wzbudził projekt LUME z sukcesem obsłużyliśmy kilka imprez masowych w Lublinie - m.in.Noc Kultury oraz Karnawał Sztukmistrzów. Aplikacja obsługiwała obciążenie generowane przez tysiące użytkowników jednocześnie - udostępniając im informacje na temat atrakcji w pobliżu miejsca ich pobytu.

Dodatkowo LUME zostało wdrożone w CH Olimp w Lublinie. Na bazie posiadanych informacji (czas pobytu w danym miejscu, częstość odwiedzania, kategorie zainteresowań i wiele innych) informuje klientów galerii o dedykowanych dla nich promocjach.

Obserwuje odwiedzane miejsca w poszukiwaniu informacji zgodnych z preferencjami użytkownika. Ułatwia podejmowanie codziennych decyzji.