Portfolio

Przedmiotem Umowy jest zlecenie prac programistycznych w zakresie modyfikacji i rozbudowy systemu RUR1.0 Inwestycja w kadry.

Efektem prac jest przekształcenie Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) w Bazę Usług Rozwojowych. System został dostosowany do rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które weszło w życie 11 sierpnia 2016 r. Nowa odsłona portalu została uruchomiona pod adresem: uslugirozwojowe.parp.gov.pl.