Portfolio

„Portal zewnętrzny” na potrzeby wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego ITB
Portal umożliwia zlecenie przez Internet m.in. badań obiektów, materiałów i wyrobów budowlanych, aprobat technicznych, ekspertyz oraz certyfikacji wyrobów, usług, systemów zarządzania, zakładowej kontroli produkcji i kompetencji personelu. 
Portal dodatkowo udostępnia funkcjonalność sklepu internetowego oraz moduł porad eksperta.
https://klient.itb.pl/
Syntea Bussines Solution Sp. z o.o.ul. Wojciechowskiej 9a, 20-704 Lublin na rzecz klienta Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa