Portfolio

Platforma e-learningowa kierowana do osób wykluczonych cyfrowo - nie mających styczności z komputerem w życiu codziennym. Podczas realizacji zadania przed zespołem zostało postawione zadanie utworzenia systemu przyjaznego osobom niepełnosprawnym. W ramach prac programistycznych portal został przygotowany do spełnienia wymogów WCAG 2.0 na poziomie AA. Dodatkowo do obowiązków zespołu należało przygotowanie materiałów merytorycznych do kursów:
• ABC komputera,
• ABC internetu,
• ABC bezrobotnego,
• ABC komputera dla dzieci,
• ABC pakietów biurowych.

Uzasadnienie podjęcia projektu: eealizacja projektu zapobiegnie wykluczeniu cyfrowemu grupy gospodarstw domowych z terenu województwa lubelskiego. Beneficjenci ostateczni projektu – poprzez umożliwienie korzystania z nowych technologii oraz rozwój kompetencji w tym zakresie – będą mogli w pełni uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym. Efekty realizacji projektu będą miały wymiar długofalowy, jak również mogą wpłynąć na zmiany w strukturze  ochodów, na kształtowanie aktywnych postaw społeczno-ekonomicznych oraz w przyszłości na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców regionu, w tym osób niepełnosprawnych w kreowaniu procesów gospodarczych.