Portfolio

Skakanka to metoda rozwoju umiejętności szkolnych łącząca najlepsze praktyki terapii integracji sensorycznej z najnowszymi odkryciami psychologii poznawczej dzieci i młodzieży. Stworzona przez doświadczonych terapeutów i naukowców, łączy zabawy ruchowe z grami komputerowymi. 
Całość tworzy spójny system, którego celem jest podniesienie umiejętności kluczowych dla nauki w szkole, w szczególności koncentracji, samokontroli i analitycznego myślenia.
W ramach pracy nad systemem stworzony został portal internetowy do zarządzania gabinetem, pacjentami, terapeutami, terapiami wraz z aplikacjami mobilnymi natywnymi dla systemu iOS oraz Android. 
Został także przygotowany szablon do szybkiego tworzenia gier dla terapeutów