Portfolio

System Vistula Talent Management (skr. VTM) został stworzony w celu udostępnieniapotencjalnym pracodawcom, pracownikom działu HR oraz Student Advisor informacji na tematścieżki rozwoju oraz osiągnięć studentów uniwersytetu Vistula jednak od samego początku systemVTM będzie otwarty na studentów z innych uczelni.

Głównym celem każdego uniwersystetu powinno być wsparcie studentów podczas odkrywania ichtalentów, umiejętności i silnych stron. Posiadając takie informacje student może rozpocząć karieręzawodową, której prawdopodobieństwo powodzenia będzie dużo większe.