Portfolio

Instytucje wspierające rozwój biznesu oferują szereg możliwości, które mają na celu pobudzenie aktywności firm na rynkach zagranicznych oraz ich działalności innowacyjnej.
Przedsiębiorcy mogą skorzystać z wielu usług, między innymi z zakresu dostępu do rynków zagranicznych, dostępu do instrumentów finansowych, doradztwa prawnego czy transferu technologii.
Pośród tak bogatej oferty, coraz częściej wyzwaniem staje się znalezienie instrumentu, który najlepiej odpowiadałby oczekiwaniom, potrzebom i profilowi danej firmy. Instytucje otoczenia biznesu
wspólnie wychodzą naprzeciw temu problemowi! Warszawa dla Biznesu jest internetową mapą dostępnych na rynku bezpłatnych usług, dzięki której firmy jednym kliknięciem myszy mogą odnaleźć
interesujący ich program.