Portfolio

System „Sąd Arbitrażowy Lewiatan” wspomaga pracę Sądu Arbitrażowego Lewiatan, który to służy do szybkiego rozwiązywania sporów majątkowych i korporacyjnych. Aplikacja umożliwia
przede wszystkim zdalne prowadzenie i uczestniczenie w posiedzeniach online, co pozwala wszystkim stronom zaoszczędzić czas oraz koszty związane z tradycyjną formą uczestnictwa w posie-
dzeniach. W systemie gromadzone są wszystkie informacje związane ze sprawą takie jak jej uczestnicy, dokumenty oraz wydarzenia z nią związane. Dodatkowo kalendarz procesowy sprawy w jasny
i czytelny sposób przedstawia daty posiedzeń oraz innych wydarzeń z nią związanych. W ramach pracy nad systemem zespół przygotował serwer transmisji audio-wideo oraz w pełni obsłużył dynamikę wirtualnej sali posiedzeń (podłączanie, odłączanie, wezwanie świadków) za pomocą technologii node.js.